Фонд №1278, опись №1, дело №2а, лист б/н об.

Кагылайын Аалыке! Жоомартты укканыма 5 күн болду. Көзүм караят, жүрөгүм ысыйт. Ыйлай берип көзүмүн жашы түгөндү. Кызыл армиянын даңктуу жеңиштеринин күнү. Ар күнү миңдеген кыштак, ондогон шаар бошоп жатат. Эл кубанып жүрөт. Мен болсом нес кишиче кубанууну да, же ыйлоону да билбей басып жүрөм.

Акыркы чоң жеңишти баарыбыз чогу көрсөк жакшы болот эле. Ойлогондой болбойт экен да. Колдон келер эч арга жок. Жоомарттын эмнеден каза тапканын эч ким жазбайт, Аалыке. Эмне болду? Саламат болуңуз. Темиркул.