Основание: ЦГА ОПД КР Ф.56. Оп.1. Д.217. Лл.77-78.

Сакунуштуу салам кат

Ардакду Агайым Суйоркулов Агайыма

Борото жүргөн иниң Акматов жактан.

Кыргызстандын авасында ден солукта тапийкатын кырсыгынан тышкары аман есен жашап турасбы? Күндɵлүк ɵкүмат менен Партиянын берген жемишин аткарып турасбы еми мен болсом форото аман езен жүрɵмүн башисктерди күн сайын, түн сайын куп баратабыз тес арада жеңиш бизде еми силер келип бадарке берип кетиңер маданиятту китептерден Наситен жиперипиз дединер еле бирдагы келген жок окууга эң сарылбыз. Менин сурарым ушуларды жибергиле еми менин айтарым үйүмдɵн бирдакы кат жок. Үйүмдүн аманчылыгын тез арада жопун алып берүгө сураймын. Ɵзүм 41-жылда келгемин бирдакы кат жок. Фороко мындан башка кеп жок. (катта ушундай жазылган).

Кош, кош кайыр.

үйүмдүн адриси

Тяаншан об. Нарынской р.н. с/с Акудук Колхоз 8 март Акматов Муса дезең жоп алас.