Ф.1278. Оп.1. Д.5. Л.20.

21 сент.1943

Жол. Кадырбекова!

Сиздин катты жана жиберген журналыңызды алдым. Журналдын коллективине менден аскерлерден салам.

Кыргыз элинин жоокерлери элдин ишенимин актап, жеңиш менен элге кайтар. Фронттордогу азыркы зор жетишкендиктерде, кыргыз жоокерлеринин да мээнети бардыгына ишене бериңиздер. Кыргыздын азамат жигиттери - эр жүрөктүүлүк менен, ителгидей душмандын тобун бузгандар азыр ондоп саналат. Ошону менен бирге командный машыккан кыргыз жигиттери да өсүп чыкты. Жазсам толуп жатыр. Азырынча ушуну менен гана чектелейин. Калганын болсо________өтүп жатарсыздар. Кыргыз жоокерлерине, жол.Сыдыкбековго зор рахмат.

Кыргыз жоокерлерине зор рахмат.

21/IX/1943г.