Основание: ЦГА ОПД КР Ф.56. Оп.1. Д.217. Л.35.


Коммунисти Олжабаев Бектемирден коммунистик жана жалындуу салам мен болсом аман есен 24308 – Е полевая почтада армиялык милдетимди аткарып келе жатам турмуш болсо жаман эмес менин аткарган милдетим болсо пария уйумунун тапшыруу боюнча агитация жумушу жалан казак, кыргыздар жана башка орто азия улутарынын арасында иштеймин эми именин кемчилдиким болсо бул кыргыз элинин ата мекендик сокушка беркен жардамынын жыйынтыгы кыргыз элинин салган жалпы чарбачылыктын өсушу жана кыргыз элинин батырларын жана алар туралуу кыргыз акындарынын чыгармачылыктарын мүмкүнчүлүк болсо жибердирсениз мен ошонунун баасын өзүмдүн жанымдан төлөп алам эми сизденжопун күтөмүн ар кайсысынан бир данадан болсо болот кошсаламат болунуз Олжобаев Бектемир. 19.05.1944 жылда.